NOTE GRAMATICALE: PUNCTUAŢIA


PUNCTUATIA SI STILUL


În „Punctuaţia şi Stilul pe Ecran” [PSE] este promovat un sistem de punctuaţie similar celui folosit în SUA (şi în multe alte naţiuni din lume), însă acest aspect nu trebuie privit ca o adiţie străină la normele de punctuaţie româneşti.

Din nou, în afara câtorva excepţii minore—care sunt semnalate în mod corespunzător—normele de punctuaţie nord-americane sunt acceptate şi de punctuaţia normată a limbii române. Singura diferenţă este faptul că la noi, în virtutea inerţiei, sunt utilizate tot formele de punctuaţie vechi, de la 1848.

Ideea pe ansamblu este, un sistem de punctuaţie bun, corect, logic permite expresia oricăror înţelesuri—cel mai important aspect—apoi îmbogăţeşte drastic şi „forma” documentelor pentru ca, în final, să ajute şi la implementarea acelui „ton” specific autorului. Un sistem de punctuaţie adecvat permite autorului „să preia controlul” în mod complet, total, asupra documentelor sale!


1. COMPONENTELE PUNCTUAŢIEI

Dată fiind Revoluţia Computerului care dirijează, pur şi simplu, viaţa socială curentă, componentele punctuaţiei sunt:
     1. elementele macro-structurale,
     2. semnele grafice de punctuaţie,
     3. caracterele evidenţiate.

 

2. ELEMENTELE MACRO-STRUCTURALE

Înainte de orice, merită remarcat că în gramatica limbii române nu au fost niciodată normate (sau măcar „pomenite”) elementele macro-structurale ale punctuaţiei. Aceste sunt:
FRUNZE VERZI     1. titlul
     2. paragraful, care solicită şi normarea structural-funcţională a:
          2.1 propoziţiei
          2.2 frazei
     3. capitolul (+subcapitole, secţii, subsecţii, părţi, volume)
     4. cuprinsul
     5. bibliografia
     6. anexele

Lipsa normelor în ceea ce priveşte structura şi funcţionalitatea elementelor macro-structurale duce (în mod frecvent, chiar şi în documentele Academiei Române; în DOOM2, de exemplu) la „organizarea defectuoasă a conţinutului”--o eroare stilistică perfect similară „anacolutului”. Vestea bună este faptul că, în PSE, toate elementele macro-structurale ale punctuaţiei sunt prezente complet, logic, pe înţelesul tuturor.

3. SEMNELE GRAFICE DE PUNCTUAŢIE

În PSE, semnele grafice de punctuaţie sunt împărţite în grupuri funcţionale, aşa cum este prezentat în diagrama următoare:
     1. grupurile fundamantale:
GRUPUL SEMNELOR FUNDAMENTALE SIMPLE          1.2 grupul semnelor simple;
          1.2 grupul semnelor afective;
          1.3 grupul semnelor de final;
     2. grupurile cu funcţionalitate extinsă:
          2.1 grupul semnelor selectoare;
          2.2 grupul semnelor separatoare;
          2.3 grupul semnelor izolatoare;
          2.4 grupul semnelor opţionale;
          2.5 grupul semnelor speciale.

Funcţionalitatea clară, logică, internaţională a semnelor de punctuaţie nu a fost niciodată prezentată corect în gramatica normată a limbii române. Din această cauză, documentele literare şi de specialitate româneşti sunt terenul fertil pentru cele mai extravagante greşeli de punctuaţie posibile. În PSE, câteva fragmente luate cu totul la întâmplare din DOOM2, precum şi din cărţile publicate de Academia Română, excelează în erori gramaticale grave de tipul: 2 semne de punctuaţie de final; asocieri de semne interzise; redarea grafică disfuncţională; sau selecţia imaginară grafică, prin evidenţiere.

FRUNZA VERDEUTILIZAREA SEMNELOR DE FINAL

Fragment din PSE: Regula 21 referitoare la utlizarea semnelor de final.

SEMNUL EXCLAMARII

Fragment din PSE: prezentarea semnului exclamării.

UTILIZAREA GHILIMELELOR

 Fragment din PSE: utilizarea ghilimelelor.

UTILIZAREA SEMICOLOANEIFragment din PSE: utilizarea semicoloanei.

PUNCTUATIA SI STILULDatorită confuziei existente prin punctuaţia normată a limbii române, documentele oficiale româneşti abundă în erori de punctuaţie. Până şi DOOM2, DEX, precum şi toate cărţile de gramatică editate de Academia Română, prezintă--în toată splendoarea lor!--erori gramaticale cam la fiecare propoziţie/frază. Natural, doamnele şi domnii academicieni nu se jenează pentru astfel de lucruri mărunte . . . [„Cultura poporului român? Ce atâtaaa . . .”]

La editura Complement Control am muncit din greu--de aproximativ 10 ani de zile--ca să realizăm
PSE, însă nu ne facem prea mari speranţe cu ea. Nu există lucru mai dificil pe lume ca învăţatul aşa că, în România, unde „intelectualitatea” o ţine de decenii numai cu „marile vacanţe” şi cu „marea crăpelniţă” . . . Naa, nu merge.

» ÎNAPOI SUS
 
SETUL COMPLET GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC
Frunza rosie
Setul complet Gramatica Română Structurată Logic: teorie plus exerciţii!
 
 
 
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: September 14, 2018
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.

STEAGUL NOSTRU

 

Valid HTML 4.01!

Această pagină a fost verificată de W3C

 

Valid CSS!

Pagina stylesheets a fost verificată de W3C