NOTE GRAMATICALE:  SUBSTANTIVUL

RAM 2
GRUPUL SUBSTANTIVULUI

Jumătate dintre elementele morfologice fac parte din „grupul substantivului”; ele sunt:
     1. substantivul
     2. articolul
     3. adjectivul
     4. pronumele
     5. numeralul


Articolul este un (prim) determinant al substantivului, necesar pentru individualizarea substantivului în mod direct—sau indirect via adjective ori pronume. Adjectivele califică sau determină (numai) substantivele. Pronumele sunt necesare pentru a înlocui substantivele într-o manieră convenabilă, pentru a se evita repetiţiile rezonante supărătoare. În sfârşit, numeralele lucrează (în mare) ca determinanţi (adjectivali) ai substantivului, sau ca substantive-echivalente.
 


CATEGORIILE GRAMATICALE ALE SUBSTANTIVULUI

Fragment din GRSL-M: categoriile gramaticale ale substantivului.


Considerând funcţionalitatea lor sintactică, substantivele pot fi:
1. subiecte (în nominativ);
2. complemente subiective (în nominativ);
3. obiecte directe şi prepoziţionale (în acuzativ);
4. obiecte indirecte (în dativ);
5. complemente obiective (în acuzativ);
6. atribute (iau cazul sintactic al elementului determinat);
7. apoziţii (iau cazul bazei);
8. circumstanţiale (în acuzativ).

 


FUNCTIILE SINTACTICE ALE SUBSTANTIVULUI IN NOMINATIV

FRUNZA ROSIE


Fragment din GRSL-M: funcţiile sintactice ale substantivului în nominativ.
 


SUBSTANTIVUL IN GENITIV
Fragment din GRSL-M: subcategoriile genitivului funcţie de înţeles.
 


Substantivul este prezentat complet în seria GRSL, de la clasificări la declinare, plus metodele de formare ale substantivelor. Merită remarcat că substantivul este puternic afectat (în morfologie) de fenomenul morfologic numit „schimbarea/conversia categoriei gramaticale”. Drept consecinţă, statutul morfologic al substantivului poate fi stabilit numai considerând funcţionalitatea sa sintactică.

În plus, culegerile noastre de probleme (de morfologie şi de sintaxă) oferă mii de exemple gramaticale—gata rezolvate! Toate acestea sunt menite numai să ajute elevul/studentul în asimilarea cunoştiinţelor gramaticale, precum şi profesorul în prezentarea şi exemplificarea lor.

» ÎNAPOI SUS
 
SETUL COMPLET GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC
Frunza rosie
Setul complet Gramatica Română Structurată Logic: teorie plus exerciţii!
 
 
 
 
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: September 14, 2018
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.
 

STEAGUL NOSTRU

 

Valid HTML 4.01!

Această pagină a fost verificată de W3C
 

Valid CSS!

Pagina stylesheets a fost verificată de W3C