SERIA COMPLETĂ „GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC”

 Morfologia
+Sintaxa
+Punctuaţia
+Stilistica
 Vă aşteaptă
 ACUM! AICI!
 
» În istoria culturii române, GRSL este prima (şi singura) carte care prezintă gramatica în mod corect, logic, funcţional.
» Pentru o viaţa socială mai bună în România, este imperativă utilizarea corectă a gramaticii, aşa cum este prezentat (numai) în seria GRSL.

» O gramatică corectă înseamnă legi mai bune, înseamnă contracte sociale avantajoase (cum sunt cele de muncă), şi mai înseamnă o Justiţie Socială perfect responsabilă.
 
GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC - MORFOLOGIA


GRAMATICA
ROMÂNĂ
STRUCTURATĂ
LOGIC
-MORFOLOGIAPREŢUL: 43,75 lei

» DETALII
GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC - SINTAXA


GRAMATICA
ROMÂNĂ
STRUCTURATĂ
LOGIC
-SINTAXAPREŢUL: 41,25 lei

» DETALII
MORFOLOGIA - CAIET DE EXERCITII
MORFOLOGIA-CAIET DE EXERCIŢII


PREŢUL: 25,50 lei

» DETALII
SINTAXA - CAIET DE EXERCITII
SINTAXA-CAIET DE EXERCIŢIIPREŢUL: 24,50 lei

» DETALII
PUNCTUATIA SI STILUL PE ECRANÎN CURÂND!

PUNCTUAŢIA ŞI STILUL PE ECRAN» DETALII
 
 

A. GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC-MORFOLOGIA


GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC MORFOLOGIA
SPECIFICAŢII

Titlul: GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC-MORFOLOGIA
Autor
: O G POPA
ISBN: 978 606 92185 94
Ediţia: 1, 2012
Pagini: 448 (Cuvinte: 130 574; Caractere: 952 578)
Dimensiuni: 21 x 26,5 cm
Greutatea: 909 g (0,909 Kg)
Nivel educaţional: clasele 5–8+

Preţul în librării43,75 lei 

Codul pt. comandă:  GRSL-M 
În stoc: da

ARTAR 7D
GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC-MORFOLOGIA
[GRSL-M] explică ceea ce nu a fost niciodată explicat în gramatica normată a limbii române. Gramatica nu trebuie să fie grea şi complicată; ea poate fi simplă, logică, şi uşor de învăţat! GRSL-M este un manual complet de morfologie (plus ceva sintaxă), cu un mod de prezentare unic, de excepţie, cum nu se mai întâlneşte în nicio altă carte de gramatică.

În primul rând, toate clasificările gramaticale, şi absolut toate mecanismele funcţionale gramaticale, sunt prezentate grafic/vizual, în diagrame. Pentru majoritatea cititorilor, memoria vizuală este deosebit de puternică; în plus, prezentarea grafică elimină multe dubii referitoare la ce este şi cum funcţionează gramatica.

În toate cărţile din seria GRSL [GRSL-M, GRSL-S, MCE, SCE] este folosit un sistem de abrevieri-indici, după cum urmează:

1. verbul predicat, coloana vertebrală în orice propoziţie, este marcat de fond gri în toate exemplele/răspunsurile—acest aspect ajută enorm de mult cititorii, deoarece analiza gramaticală începe numai de la verbul-predicat;
2.
SS categoria elementului morfologic este explicată de un indice superior antepus;
3.
N categoria cazului (sintactic şi/sau morfologic) este evidenţiată de un indice inferior antepus;
4. categoria elementului sintactic
SB este identificată de un indice superior postpus;
5. categoria propoziţiei constituente este evidenţiată de fond gri, precum şi de un indice inferior postpus
RG.

Realizarea grafică a cărţilor din seria GRSL este cu totul de excepţie; de fapt, tehnicile utilizate sunt dintre cele care apar prin unele cărţi universitare din SUA—mulţi cititori români au remarcat că lucrările GRSL par a fi „cărţi de computer”. Promisiunea noastră este, cititori au să înveţe morfologia folosind GRSL-M, mult mai uşor şi mult mai repede decât cu oricare altă carte (sau cărţi)! Mai mult, remarcaţi că morfologia prezentată în GRSL-M este exact aceeaşi care funcţionează în oricare altă limbă de pe planetă!

Cel mai bine însă, citiţi cuprinsul cărţii GRSL-M.

ÎNAPOI SUS

B. GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC-SINTAXA


GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC SINTAXA
SPECIFICAŢII

Titlul: GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC-SINTAXA
Autor: O G POPA
ISBN: 978 606 93146 09
Ediţia: 1, 2012
Pagini: 384 (Cuvinte: 128 606; Caractere: 907 436)
Dimensiuni: 21 x 26,5 cm
Greutatea: 768 g (0,768 Kg)
Nivel educaţional: clasele 5–8+

Preţul în librării41,25 lei 

Codul pt. comandă:  GRSL-
În stoc: da

ARTAR 7D
GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC-SINTAXA
[GRSL-S] este un manual complet de sintaxă adresat începătorilor: în special elevilor şi studenţilor. Merită remarcat că sistemul de abrevieri-indici folosit în exemple, plus sublinierile şi evidenţierea cuvintelor-referinţă prin fond gri (de diferite nuanţe), sunt elemente de excepţie printre toate cărţile de gramatică publicate în România! Limbajul folosit, în toate cărţile din seria GRSL, este simplu, accesibil începătorilor; cele câteva cuvinte de specialitate utilizate (absolut necesare) sunt explicate local.

Cei care au deja un nivel mediu în studiul gramaticii pot descoperi multe lucruri bune, folositoare, în GRSL-S. Astfel, dacă se învaţă bine gramatica limbii române, aşa cum este ea prezentată în GRSL-M şi GRSL-S, se învaţă totodată şi mare parte (cam 70%) din gramatica limbii engleze, franceze, germane, italiane, spaniole, etc.

Cititorii care stăpânesc bine gramatica vor afla în GRSL-S unele aspecte ce limpezesc câteva neclarităţi încă existente prin gramatica normată a limbii române. În sfârşit, pentru specialişti (autori de cărţi, traducători, jurnalişti, profesori) este recomandată, mai ales, partea de punctuaţie prezentată în GRSL-S. Indiferent de câtă gramatică se cunoaşte, este necesară punctuaţia pentru a se utiliza gramatica efectiv, în practică.

Nu trebuie uitat că, în societate, gramatica este deosebit de importantă, pentru absolut toţi cetăţenii, mai ales în analiza textului juridic/legal/contractual. În plus, controlul gramaticii limbii române permite traducerea precisă şi corectă în şi din alte limbi.

Acum, datorită fenomenului morfologic numit „schimbarea categoriei gramaticale”, analiza gramaticală începe în sintaxă, şi numai după aceea este finalizată în morfologie. În acest context, lucrarea GRSL-S conţine:

1. sintaxa propoziţiei;
2. sintaxa frazei;
3. punctuaţia (modernă şi universală) a limbii române.
4. utilizarea stilului direct/indirect
—foarte important!

Cel mai bine însă, citiţi cuprinsul cărţii GRSL-S.

ÎNAPOI SUS

C. MORFOLOGIA-CAIET DE EXERCIŢII


GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC MORFOLOGIA
SPECIFICAŢII

Titlul: MORFOLOGIA-CAIET DE EXERCIŢII
Autor: O G POPA
ISBN: 978 606 93146 16
Ediţia: 1, 2013
Pagini: 224 (Cuvinte: 64 784; Caractere: 519 069)
Dimensiuni: 21 x 26,5 cm
Greutatea: 470 g (0,47 Kg)
Nivel educaţional: clasele 5–8+

Preţul în librării25,50 lei 

Codul pt. comandă:  M-CE 
În stoc: da

ARTAR 7D
MORFOLOGIA-CAIET DE EXERCIŢII
[M-CE] este o culegere de exerciţii de morfologie de excepţie, fără egal printre toate publicaţiile similare din România. Cartea conţine 5027 de probleme (elementare) de morfologie, dintre care 969 sunt probleme teoretice, iar 4058 sunt probleme practice. (Studiaţi cuprinsul cărţii.) Toate problemele sunt marcate ca „teoretice” [T], sau „practice” [P], şi fiecare are o „valoare” asociată. Cele mai multe probleme au valoarea de 1 punct, însă problemele contextuale (mai dificile) au o valoare mai mare.

În plus, la fiecare capitol există o „grilă de punctaj” pentru ca cititorii să-şi evalueze rapid nivelul de cunoştinţe gramaticale dobândite. Aceasta nu este numai o caracteristică în premieră printre toate lucrările similare, dar şi un instrument folositor, de lucru, pentru utilizatori.

Problemele sunt diverse, simple, antrenante, iar rezolvarea lor se poate face şi în grup: la clasă, la meditaţie, între prieteni, sau în familie. De fapt, aceasta este chiar recomandarea autorului: munca în grup îi poate stimula pe cititori să înceapă să îndrăgească gramatica limbii române. Acum, cititorii nu trebuie să se sperie de numărul (prea) mare de probleme gramaticale, deoarece toate sunt . . . gata rezolvate!

ÎNAPOI SUS

D. SINTAXA-CAIET DE EXERCIŢII

GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC SINTAXA

SPECIFICAŢII

Titlul: SINTAXA-CAIET DE EXERCIŢII
Autor: O G POPA
ISBN: 978 606 93146 23
Ediţia: 1, 2013
Pagini: 176 (Cuvinte: 53 026; Caractere: 398 131)
Dimensiuni: 21 x 26,5 cm
Greutatea: 380 g (0,38 Kg)
Nivel educaţional: clasele 5–8+

Preţul în librării24,50 lei

Codul pt. comandă:  S-CE 
În stoc: da

ARTAR 7D
SINTAXA-CAIET DE EXERCIŢII
[S-CE] este o culegere de exerciţii de sintaxă—este vorba despre sintaxa propoziţiei şi sintaxa frazei. Nu trebuie uitat că analiza sintactică este (foarte) dificilă întrucât ea solicită un anumit grad de abstractizare logică. Cartea conţine 5272 de probleme (elementare) de sintaxă, dintre care 714 sunt probleme teoretice, iar 4558 sunt probleme practice. (Studiaţi cuprinsul cărţii.)

Şi în această lucrare există, la fiecare capitol, o „grilă de punctaj” pentru ca cititorii să-şi evalueze rapid nivelul de cunoştinţe gramaticale dobândite. Din nou, grilele de punctaj sunt un instrument deosebit de folositor pentru utilizatori. Problemele sunt, din nou, diverse, simple, antrenante, iar rezolvarea lor se poate face şi în grup: la clasă, la meditaţie, între prieteni, sau în familie. În plus, toate problemele sunt gata rezolvate, aşa că utilizatorii pot învăţa foarte multe chiar şi din greşeli!

ÎNAPOI SUS

E. PUNCTUAŢIA ŞI STILUL PE ECRAN - ÎN CURÂND!


PUNCTUATIA SI STILUL PE ECRAN

SPECIFICAŢII

Titlul: PUNCTUAŢIA ŞI STILUL PE ECRAN
Autor
: O G POPA
ISBN: 978 606 92635 70
Ediţia: 1, 2017
Formatul: carte tipărită
Pagini: apx. 250 (Cuvinte: 83 531; Caractere: 553 941)
Dimensiuni: 17 x 24 cm
Greutatea: x g (x Kg)

Preţul în librăriixx,xx lei 

Codul pt. comandă:  PSE 
În stoc: nu
» Normele oficiale de punctuaţie existente au fost elaborate pe la 1848, pentru hârtie, pană, călimară şi peniţă. Între timp, însă, am intrat în Revoluţia Computerului. În ziua de azi, aproximativ 90% dintre documente sunt menite să fie văzute . . . pe ecrane!
» Pentru a da viaţă unui stil corect şi complet de expresie, trebuie să stăpânim la perfecţie punctuaţia modernă, actuală, dezvoltată pentru ecranul de computer în primul rând. Mai departe, stilul grammatical (simplu şi eficient) poate fi îmbogăţit prin figuri de stil literare.
» Analiza literară (critică sau numai analitică) este fundamentată pe stil. Pentru elevi şi profesori mesajul nostru este, „Învăţaţi stilul, şi o să rezolvaţi orice fel de analiză literară doriţi!

ARTAR 7D
Pentru anul 2017 (în octombrie), editura Complement Control intenţionează să publice cartea „Punctuaţia şi STILUL pe Ecran” [abreviată PSE] ISBN 978 606 92635 70. Din nefericire, vânzarea cărţilor tipărite a scăzut drastic în România, şi mai peste tot în lume. Din această cauză, nici editura Complement Control nu mai tipăreşte loturi de carte substanţiale, ce urmează a fi expuse fizic prin librării. Intenţionăm să tipărim lucrarea PSP într-un lot mic ce va fi distribuit numai pe Internet, în baza unei „liste de înscriere”.

Cititorii interesaţi în achiziţionarea cărţii PSP pot să solicite din timp înscrierea pe această listă. Pur şi simplu, scrieţi-ne un email pe adresa noi@editcc.com prin care solicitaţi cartea PSP. Noi o să vă adăugăm numele pe listă, pentru a fi siguri că puteţi comanda un exemplar în momentul în care cartea va fi tipărită.

La momentul actual putem să vă informăm despre conţinutul lucrării „Punctuaţia şi STILUL pe Ecran”. În primul rând, cartea cuprinde două părţi principale: „Punctuaţia” şi Stilul”. Mai departe, fiecare parte însumează capitole şi subcapitole dedicate dezvoltării subiectelor respective.

În ceea ce priveşte punctuaţia, accentual este pus pe instrumentarea documentelor pe ecranul de computer folosind diverse programe profesionale care sunt puse gratis la îndemâna tuturor, plus referinţe la programul standard MS Word. Partea de Punctuaţie acoperă toate aspectele „formale” referitoare la încardrarea corectă a textului pe (orice) ecran, precum şi a textului tipărit pe support solid (pe hârtie).

În partea dedicată stilului există 3 secţiuni importante:
     1. implementarea gramaticală a stilului literar;
     2. utilizarea figurilor de stil;
     3. un îndrumar de analiză literară (+o descriere literară, +o caracterizare de personaj literar).


Fiecare subiect teoretic din PSE este amplu exemplificat într-un limbaj actual, modern, divers, cules din situaţii întâlnite frecvent în viaţa şi munca de zi cu zi. Intenţionăm ca lucrarea noastră să ajute în mod efectiv şi concret cititorii în evoluţia lor socială (la muncă, la şcoală, la examene), pentru a da o expresie amplă şi justă subiectelor, opiniilor, sentimentelor, şi/sau trăirilor personale.

ÎNAPOI SUS

F.
SETUL COMPLET GRSL

SETUL COMPLET GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC

SPECIFICAŢII

Titlul: SETUL GRSL (4 cărţi)
Autor: O G POPA
Nivel educaţional: clasele 5–8+

Preţul în librării:  135,00 lei

Preţul nostru110,00 lei
Codul pt. comandă:  GRSLx4 
În stoc: da
Pentru moment putem să vă oferim setul GRSL de 4 cărţi (GRSL-M, GRSL-S, M-CE, S-CE) cu o reducere excepţională de 20%!
ÎNAPOI SUS
 
 
 
x
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: September 27, 2017
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.
 

STEAGUL NOSTRU

x
 

Valid HTML 4.01!

Această pagină a fost verificată de W3C
 

Valid CSS!

Pagina stylesheets a fost verificată de W3C

Facebook link

Pagina GRSL pe Facebook

 
x