SERIA COMPLETĂ „GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC”

GRSL‑M
+ M‑CE
+ GRSL‑S
+ S‑CE
Sunt toate aici!
ACUM!
 
» În istoria culturii române, GRSL este prima (şi singura) carte care prezintă gramatica în mod corect, logic, funcţional.
» Pentru o viaţa socială mai bună în România, este imperativă utilizarea corectă a gramaticii, aşa cum este prezentat (numai) în seria GRSL.

» O gramatică corectă înseamnă legi mai bune, înseamnă contracte sociale avantajoase (cum sunt cele de muncă), şi mai înseamnă o Justiţie Socială perfect responsabilă.

A. GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC-MORFOLOGIA


GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC MORFOLOGIA
SPECIFICAŢII

Titlul: GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC-MORFOLOGIA
Autor
: O G POPA
ISBN: 978 606 92185 94
Ediţia: 1, 2012
Pagini: 448
Dimensiuni: 21 x 26,5 cm
Greutatea: 909 g (0,909 Kg)
Nivel educaţional: clasele 5–8+

Preţul în librării43,75 lei 

Codul pt. comandă:  GRSL-M 
În stoc: da

ARTAR 7D
GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC-MORFOLOGIA
[GRSL-M] explică ceea ce nu a fost niciodată explicat în gramatica normată a limbii române. Gramatica nu trebuie să fie grea şi complicată; ea poate fi simplă, logică, şi uşor de învăţat! GRSL-M este un manual complet de morfologie (plus ceva sintaxă), cu un mod de prezentare unic, de excepţie, cum nu se mai întâlneşte în nicio altă carte de gramatică.

În primul rând, toate clasificările gramaticale, şi absolut toate mecanismele funcţionale gramaticale, sunt prezentate grafic/vizual, în diagrame. Pentru majoritatea cititorilor, memoria vizuală este deosebit de puternică; în plus, prezentarea grafică elimină multe dubii referitoare la ce este şi cum funcţionează gramatica.

În toate cărţile din seria GRSL [GRSL-M, GRSL-S, MCE, SCE] este folosit un sistem de abrevieri-indici, după cum urmează:

1. verbul predicat, coloana vertebrală în orice propoziţie, este marcat de fond gri în toate exemplele/răspunsurile—acest aspect ajută enorm de mult cititorii, deoarece analiza gramaticală începe numai de la verbul-predicat;
2.
SS categoria elementului morfologic este explicată de un indice superior antepus;
3.
N categoria cazului (sintactic şi/sau morfologic) este evidenţiată de un indice inferior antepus;
4. categoria elementului sintactic
SB este identificată de un indice superior postpus;
5. categoria propoziţiei constituente este evidenţiată de fond gri, precum şi de un indice inferior postpus
RG.

Realizarea grafică a cărţilor din seria GRSL este cu totul de excepţie; de fapt, tehnicile utilizate sunt dintre cele care apar prin unele cărţi universitare din SUA—mulţi cititori români au remarcat că lucrările GRSL par a fi „cărţi de computer”. Promisiunea noastră este, cititori au să înveţe morfologia folosind GRSL-M, mult mai uşor şi mult mai repede decât cu oricare altă carte (sau cărţi)! Mai mult, remarcaţi că morfologia prezentată în GRSL-M este exact aceeaşi care funcţionează în oricare altă limbă de pe planetă!

Cel mai bine însă, citiţi cuprinsul cărţii GRSL-M.


B. GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC-SINTAXA


GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC SINTAXA
SPECIFICAŢII

Titlul: GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC-SINTAXA
Autor: O G POPA
ISBN: 978 606 93146 09
Ediţia: 1, 2012
Pagini: 384
Dimensiuni: 21 x 26,5 cm
Greutatea: 768 g (0,768 Kg)
Nivel educaţional: clasele 5–8+

Preţul în librării41,25 lei 

Codul pt. comandă:  GRSL-
În stoc: da

ARTAR 7D
GRAMATICA ROMÂNĂ STRUCTURATĂ LOGIC-SINTAXA
[GRSL-S] este un manual complet de sintaxă adresat începătorilor: în special elevilor şi studenţilor. Merită remarcat că sistemul de abrevieri-indici folosit în exemple, plus sublinierile şi evidenţierea cuvintelor-referinţă prin fond gri (de diferite nuanţe), sunt elemente de excepţie printre toate cărţile de gramatică publicate în România! Limbajul folosit, în toate cărţile din seria GRSL, este simplu, accesibil începătorilor; cele câteva cuvinte de specialitate utilizate (absolut necesare) sunt explicate local.

Cei care au deja un nivel mediu în studiul gramaticii pot descoperi multe lucruri bune, folositoare, în GRSL-S. Astfel, dacă se învaţă bine gramatica limbii române, aşa cum este ea prezentată în GRSL-M şi GRSL-S, se învaţă totodată şi mare parte (cam 70%) din gramatica limbii engleze, franceze, germane, italiane, spaniole, etc.

Cititorii care stăpânesc bine gramatica vor afla în GRSL-S unele aspecte ce limpezesc câteva neclarităţi încă existente prin gramatica normată a limbii române. În sfârşit, pentru specialişti (autori de cărţi, traducători, jurnalişti, profesori) este recomandată, mai ales, partea de punctuaţie prezentată în GRSL-S. Indiferent de câtă gramatică se cunoaşte, este necesară punctuaţia pentru a se utiliza gramatica efectiv, în practică.

Nu trebuie uitat că, în societate, gramatica este deosebit de importantă, pentru absolut toţi cetăţenii, mai ales în analiza textului juridic/legal/contractual. În plus, controlul gramaticii limbii române permite traducerea precisă şi corectă în şi din alte limbi.

Acum, datorită fenomenului morfologic numit „schimbarea categoriei gramaticale”, analiza gramaticală începe în sintaxă, şi numai după aceea este finalizată în morfologie. În acest context, lucrarea GRSL-S conţine:

1. sintaxa propoziţiei;
2. sintaxa frazei;
3. punctuaţia (modernă şi universală) a limbii române.
4. utilizarea stilului direct/indirect
—foarte important!

Cel mai bine însă, citiţi cuprinsul cărţii GRSL-S.


C. MORFOLOGIA-CAIET DE EXERCIŢII


GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC MORFOLOGIA
SPECIFICAŢII

Titlul: MORFOLOGIA-CAIET DE EXERCIŢII
Autor: O G POPA
ISBN: 978 606 93146 16
Ediţia: 1, 2013
Pagini: 224
Dimensiuni: 21 x 26,5 cm
Greutatea: 470 g (0,47 Kg)
Nivel educaţional: clasele 5–8+

Preţul în librării25,50 lei 

Codul pt. comandă:  M-CE 
În stoc: da

ARTAR 7D
MORFOLOGIA-CAIET DE EXERCIŢII
[M-CE] este o culegere de exerciţii de morfologie de excepţie, fără egal printre toate publicaţiile similare din România. Cartea conţine 5027 de probleme (elementare) de morfologie, dintre care 969 sunt probleme teoretice, iar 4058 sunt probleme practice. (Studiaţi cuprinsul cărţii.) Toate problemele sunt marcate ca „teoretice” [T], sau „practice” [P], şi fiecare are o „valoare” asociată. Cele mai multe probleme au valoarea de 1 punct, însă problemele contextuale (mai dificile) au o valoare mai mare.

În plus, la fiecare capitol există o „grilă de punctaj” pentru ca cititorii să-şi evalueze rapid nivelul de cunoştinţe gramaticale dobândite. Aceasta nu este numai o caracteristică în premieră printre toate lucrările similare, dar şi un instrument folositor, de lucru, pentru utilizatori.

Problemele sunt diverse, simple, antrenante, iar rezolvarea lor se poate face şi în grup: la clasă, la meditaţie, între prieteni, sau în familie. De fapt, aceasta este chiar recomandarea autorului: munca în grup îi poate stimula pe cititori să înceapă să îndrăgească gramatica limbii române. Acum, cititorii nu trebuie să se sperie de numărul (prea) mare de probleme gramaticale, deoarece toate sunt . . . gata rezolvate!


D. SINTAXA-CAIET DE EXERCIŢII

GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC SINTAXA

SPECIFICAŢII

Titlul: SINTAXA-CAIET DE EXERCIŢII
Autor: O G POPA
ISBN: 978 606 93146 23
Ediţia: 1, 2013
Pagini: 17
Dimensiuni: 21 x 26,5 cm
Greutatea: 380 g (0,38 Kg)
Nivel educaţional: clasele 5–8+

Preţul în librării24,50 lei

Codul pt. comandă:  S-CE 
În stoc: da

ARTAR 7D
SINTAXA-CAIET DE EXERCIŢII
[S-CE] este o culegere de exerciţii de sintaxă—este vorba despre sintaxa propoziţiei şi sintaxa frazei. Nu trebuie uitat că analiza sintactică este (foarte) dificilă întrucât ea solicită un anumit grad de abstractizare logică. Cartea conţine 5272 de probleme (elementare) de sintaxă, dintre care 714 sunt probleme teoretice, iar 4558 sunt probleme practice. (Studiaţi cuprinsul cărţii.)

Şi în această lucrare există, la fiecare capitol, o „grilă de punctaj” pentru ca cititorii să-şi evalueze rapid nivelul de cunoştinţe gramaticale dobândite. Din nou, grilele de punctaj sunt un instrument deosebit de folositor pentru utilizatori. Problemele sunt, din nou, diverse, simple, antrenante, iar rezolvarea lor se poate face şi în grup: la clasă, la meditaţie, între prieteni, sau în familie. În plus, toate problemele sunt gata rezolvate, aşa că utilizatorii pot învăţa foarte multe chiar şi din greşeli!


E.
SETUL COMPLET GRSL

SETUL COMPLET GRAMATICA ROMANA STRUCTURATA LOGIC

SPECIFICAŢII

Titlul: SETUL GRSL
Autor: O G POPA
Nivel educaţional: clasele 5–8+

Preţul în librării:  135,00 lei

Preţul nostru110,00 lei
Codul pt. comandă:  GRSLx4 
În stoc: da

Pentru moment, setul complet GRSL se vinde, promoţional, cu o reducere de 25 de lei! Totuşi această ofertă nu poate să reziste prea mult în această pagină de Internet deoarece cărţile noastre sunt deja reduse la cel mai mic preţ posibil.


NOTE GRAMATICALE

SINTAXA
STILUL

ARTAR 7DPaginile de Note Gramaticale din şantierul nostru prezintă subiectele gramaticale cât se poate de general în mod intenţionat, aşa că nu trebuie considerate o referinţă pentru lucrările de specialitate. Intenţia noastră este să prezentăm vizitatorilor numai o introducere sumară a cărţilor noastre: GRSL-M (Gramatica Română Structurată Logic-Morfologia) şi GRSL-S (Gramatica Română Structurată Logic-Sintaxa), precum şi despre culegerile de exerciţii M-CE (Morfologia-Caiet de Exerciţii) şi S-CE (Sintaxa-Caiet de Exerciţii).


NOTE GRAMATICALE
 

 
ADRESAŢI O ÎNTREBARE DE GRAMATICĂ
 
   Întrebările cititorilor
 
INTRODUCERE
 
   Despre gramatica limbii române
 
FONETICA
 
   Consideraţii generale
 
MORFOLOGIA
 
   1. Substantivul
   2. Articolul
   3. Adjectivul
   4. Pronumele
   5. Numeralul
   6. Verbul
   7. Adverbul
   8. Prepoziţia
   9. Conjuncţia
   10. Interjecţia
 
SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI SINTAXA FRAZEI
 
   1. Sintaxa propoziţiei
   2. Sintaxa frazei
   3. „Silul direct” şi „stilul indirect”
 
PUNCTUAŢIA
 
   1. Despre punctuaţia limbii române
   2. Model de analiză literară
 
 
 
 
 
 
 
x
 

Trimiteţi sugestiile dumneavoastră spre editura Complement Control folosind noi@editcc.com
Pagină schimbată la data de: July 09, 2017
© SC Complement Control SRL. Toate drepturile sunt rezervate.
 

STEAGUL NOSTRU

x
 

Valid HTML 4.01!

Această pagină a fost verificată de W3C
 

Valid CSS!

Pagina stylesheets a fost verificată de W3C

Facebook link

Pagina GRSL pe Facebook

 
x